Sprawny, odporny i efektywny łańcuch dostaw to podstawa funkcjonowania większości przedsiębiorstw. Dlaczego powinniśmy angażować go w coś więcej niż tylko dostarczanie wysokiej jakości towarów po atrakcyjnych cenach?

Analizując ryzyka, na które biznes musi się przygotować mamy coraz łatwiejszy dostęp do informacji na tematy dotyczące naszej globalnej wioski.  Bardzo szybko dowiadujemy się nawet o odległych wydarzeniach, które za chwile będą miały wpływ na nasz biznes, takich jak zablokowanie Kanału Sueskiego, kryzys energetyczny w Chinach czy powódź na Dolnym Śląsku i możemy zacząć przygotowywać działania odpowiadające na nadchodzące zakłócenia naszego łańcucha dostaw. Coraz więcej ryzyk, na które się przygotowujemy, ma swoje źródło w wyczerpywaniu się surowców lub ekstremalnych zjawiskach pogodowych. Przygotowywanie się na zakłócenia to już za mało. Zdecydowanie powinniśmy przeciwdziałać zwiększeniu ich skali!

Pierwszym krokiem jest oczywiście zaczęcie od swojego przedsiębiorstwa – stworzenia strategii zrównoważonego rozwoju, zmiany procesów, edukacji kadry, zadbania o efektywność i niskoemisyjność własnych produktów. Nie warto jednak czekać z zaangażowaniem łańcucha dostaw zbyt długo – czy wiesz, że ok. 80% gazów cieplarnianych emitowanych w większości kategorii dóbr konsumpcyjnych pochodzi właśnie z niego1? To, skąd i jakich surowców używasz, kto jest podwykonawcą i jak traktuje swoich pracowników i społeczność lokalną ma bezpośredni wpływ na działalność Twojej firmy i może przełożyć się na jej wyniki.

Jak zrównoważony łańcuch dostaw może Ci się opłacić?

  1. Operacyjność. Analiza wpływów środowiskowych pomaga przygotować się na potencjalne zakłócenia łańcucha dostaw. Przewidywanie ryzyka i opracowanie scenariuszy zmian pozwala na zwiększanie możliwości dostawców do szybkiej adaptacji.
  2. Koszty. Dobre zarządzanie łańcuchem dostaw to lepsza gospodarka materiałami, mniej odpadów i dobra logistyka dostaw. Prowadzi to do zmniejszenia wpływu na środowisko i powiązanej długofalowej redukcji kosztów.
  3. Reputacja i perspektywa inwestorów: Przedsiębiorstwa, które analizują długoterminowe ryzyka w szerokiej perspektywie i aktywnie im przeciwdziałają postrzegane są jako atrakcyjne i pewne. Praca nad ZŁD to praca wewnętrzna, która jest niezbędna do budowy wiarygodności. Odpowiedzialne, strategiczne podejście i wdrażanie realnych działań przekłada się na dobry wizerunek nie tylko wśród inwestorów, ale i opinii publicznej.
  4. Legislacja: Unia Europejska w ramach Zielonego Ładu aktywnie wprowadza nowe rozwiązania, aktualizuje stan prawny i nakłada nowe obowiązki na firmy.  Przykłady zmian, które zmuszają biznes do zrewidowania swoich działań: obowiązkowe raportowanie wpływu firmy w obszarach ESG (Więcej: CSRD), kryteria ESG przy aplikowaniu o finansowanie (Więcej: SFDR), propozycja dyrektywy obowiązkowego due diligence w kwestiach środowiska i praw człowieka w głębi łańcucha dostaw (Więcej: rekomendacje Wysokiego komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw praw człowieka).
  5. Komunikacja sukcesów: Chcąc kompleksowo i wiarygodnie raportować podejście firmy do zrównoważonego rozwoju dobrą praktyką jest korzystanie z uznanych standardów i wytycznych raportowania takich jak GRI czy TCFD. W większości z nich można znaleźć już odniesienia do sposobu zarządzania swoim zrównoważonym łańcuchem dostaw.

Zrównoważony łańcuch dostaw to zarówno zarządzanie ryzykiem jak i korzystanie z szans. Chcesz pozytywnie wyróżnić się na rynku? Zobacz, co przygotowaliśmy dla biznesu!

 

  1. McKinsey on Sustainability and Resource Productivity Issue 4
Wróć