Kultura ZERO wypadków

Kultura ZERO wypadków

Poprawa bezpieczeństwa pracowników poprzez szereg działań w ramach kultury „ZERO WYPADKÓW”.