Woman Update

Woman Update

Woman Update to kampania społeczna zachęcająca kobiety do nabywania kompetencji cyfrowych i wejścia w świat nowych technologii, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo zawodowe w przyszłości.

Rozwiązania SMART Cities

Rozwiązania SMART Cities

Podstawą rozwiązań tzw. smart cities oferowanych przez Cisco jest platforma wspierająca integrację i jednoczesne funkcjonowanie wielu rozwiązań, aplikacji i czujników.