Woman Update

Woman Update

Woman Update to kampania społeczna zachęcająca kobiety do nabywania kompetencji cyfrowych i wejścia w świat nowych technologii, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo zawodowe w przyszłości.

Global Education Initiative

Global Education Initiative

Inicjatywa Credit Suisse na Rzecz Edukacji Globalnej wspiera wybrane organizacje międzynarodowe, których celem jest poprawa szans edukacyjnych dla tysięcy dzieci w wieku szkolnym i młodych ludzi na całym świecie za pośrednictwem programów realizowanych lokalnie.