Global Education Initiative

Global Education Initiative

Inicjatywa Credit Suisse na Rzecz Edukacji Globalnej (The Credit Suisse Global Education Initiative) wspiera wybrane organizacje międzynarodowe, których celem jest poprawa szans edukacyjnych dla tysięcy dzieci w wieku szkolnym i młodych ludzi na całym świecie za...