Corporate misconduct – individual consequences

Corporate misconduct – individual consequences

Globalne zobowiązania w zakresie zwalczania korupcji i ściślejszej współpracy między międzynarodowymi organami ścigania zwiększyły presję na przedsiębiorstwa w celu zarządzania ryzykiem nadużyć i walki z korupcją. Coraz większy konsensus związany ze ściąganiem...
Climate Change. The Investment Perspective

Climate Change. The Investment Perspective

„Climate change. The investment perspective” to publikacja wydana w roku 2016 przez Ernst & Young Global Limited. Ryzyka powiązane ze zmianami klimatu mają ogromny wpływ na branżę finansową, nie można jednak bagatelizować ich oddziaływania na wszystkie sektory i...