The State of World Fisheries and Aquaculture

The State of World Fisheries and Aquaculture

“THE STATE OF WORLD FISHERIES AND AQUACULTURE” to raport wydany w 2016 r. przez FAO (Food and Agiculture Organization of The United Nations), wpisany w założenia Agendy 2030. Raport odnosi się do tematów rybołówstwa i akwakultury w kontekście wyzwań zapisanych m.in. w...