Międzynarodowa konferencja Sustainable Wood for a Sustainable World (SW4SW) odbyła się w siedzibie FAO w 2017, a na jej skutek powstała inicjatywa o tej samej nazwie, zajmująca się zrównoważoną produkcją i konsumpcją drewna. 

Interesariusze i uczestniczy z całego świata chcą zwiększyć widoczność problemów środowiskowych wynikających z produkcji drewna, i zwiększyć zrównoważone łańcuchy wartości drewna. 

Inicjatywa określiła cztery główne cele do których dąży. Są to: zwiększone uznanie korzyści zrównoważonej produkcji drewna, rozwinięte zdolności zrównoważonego zarządzania lasami na wszystkich poziomach, poszerzone rynki i wsparcie finansowe dla zrównoważonych produktów z drewna oraz wzmocnione zrównoważone łańcuchy wartości drewna i ich wkład w gospodarkę obiegu zamkniętego w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się. 

 

Wróć