Megamisja

Megamisja

Ogólnopolski program MegaMisja włącza szkoły i świetlice w rozwój kompetencji cyfrowych dzieci w wieku 6-10 lat.