Pracownie Orange

Pracownie Orange

Pracownie Orange to multimedialne centra aktywizacji lokalnej.

Megamisja

Megamisja

Ogólnopolski program MegaMisja włącza szkoły i świetlice w rozwój kompetencji cyfrowych dzieci w wieku 6-10 lat.