Woda w mieście

Woda w mieście

Autorzy poradnika ukazują wodę, jako czynnik decydujący o jakości życia w miastach przyszłości, przybliżają narzędzia planowania i strategicznego zarządzania wodą w przestrzeni miejskiej oraz omawiają rolę urbanistyki i architektury w gospodarowaniu jej zasobami.