G4S for Peace

G4S for Peace

G4S – wiodąca, globalna firma zajmująca się bezpieczeństwem, poparła swoje poparcie dla inicjatywy ONZ w sprawie Global Compact Business for Peace (B4P). B4P to platforma w skład której wchodzi 130 firm z 37 państw – ułatwia ona współpracę międzysektorową oraz międzynarodową na rzecz pokoju na świecie.