Making Development Co‑operation More Effective

Making Development Co‑operation More Effective

“THE MAKING DEVELOPMENT CO-OPERATION MORE EFFECTIVE: 2016 PROGRESS REPORT” to wspólna publikacja wydana we współpracy UNDP i OECD pod auspicjami GLOBAL PARTNERSHIP FOR EFFECTIVE DEVELOPMENT CO-OPERATION. Publikacja dostarcza dowodów na temat celowości wdrożenia...
G4S for Peace

G4S for Peace

G4S – wiodąca, globalna firma zajmująca się bezpieczeństwem, poparła swoje poparcie dla inicjatywy ONZ w sprawie Global Compact Business for Peace (B4P). B4P to platforma w skład której wchodzi 130 firm z 37 państw – ułatwia ona współpracę międzysektorową...