The 2020 Sustainability Leaders

The 2020 Sustainability Leaders

W ramach badania The 2020 Sustainability Leaders poproszono ponad 700 ekspertów reprezentujących biznes, rząd, organizacje pozarządowe i środowiska akademickie z 71 krajów o ocenę postępów programu zrównoważonego rozwoju oraz firm i organizacji, które eksperci uważają...