Partnerstwo dla Zdrowia

Partnerstwo dla Zdrowia

Partnerstwo dla Zdrowia to koalicja zawiązana formalnie w 2006 roku, której celem jest przeciwdziałanie niedożywieniu, jakościowemu i ilościowemu, dzieci w wieku wczesnoszkolnym oraz propagowanie prawidłowej diety.