Zaproszenie

KONFERENCJA “ZRÓWNOWAŻONY OLEJ PALMOWY NA RYNKU POLSKIM”

Druga konferencja Polskiej Koalicji ds. Zrównoważonego Oleju Palmowego (PZKOP) dotycząca rynku oleju palmowego w Polsce odbędzie się 17 czerwca 2021 roku online.

Program został podzielony na 4 bloki:

  1. Debata sceptyków
  2. Blok spożywczy
  3. Blok chemiczny
  4. Fakty i mity – gorące krzesła

Podczas konferencji przedstawione zostaną wyniki najnowszego raportu „Poziom zużycia certyfikowanego oleju palmowego w Polsce” przeprowadzonego na zlecenie Polskiej Koalicji ds. Zrównoważonego Oleju Palmowego przez firmę Frost & Sullivan. Badanymi segmentami wykorzystującymi olej palmowy są żywność, kosmetyki oraz „inne” (np. biopaliwa, pasze dla zwierząt).

PKZOP działa nie tylko jako platforma wymiany wiedzy i doświadczeń, ale również prowadzi dialog ze środowiskiem biznesu, postulując stworzenie strategii pozyskiwania zrównoważonych surowców rolnych, w tym oleju palmowego. Wysiłki Koalicjantów skupiają się również na rzetelnej, wspartej badaniami naukowymi edukacji konsumentów. Zwieńczeniem podejmowanych działań będzie obniżenie poziomu zużycia oleju niecertyfikowanego na rzecz surowca certyfikowanego przez RSPO tak, aby osiągnąć poziom 100% zrównoważonego oleju palmowego na polskim rynku najpóźniej do roku 2023.

Konferencja Zrównoważony Olej Palmowy i Cele Zrównoważonego Rozwoju to konferencja główna Polskiej Koalicji ds. Zrównoważonego Oleju Palmowego, której celem jest osiągnięcie w Polsce poziomu 100% zrównoważonego oleju palmowego do 2023 roku poprzez podejmowanie działań w celu zwiększenia wiedzy i świadomości na temat zrównoważonego oleju palmowego wśród konsumentów i podmiotów działających na rynku polskim. Inicjatywa ta jest niezależną koalicją złożoną z przedstawicieli firm kluczowych branż, organizacji branżowych i pozarządowych, jednostek certyfikujących oraz Rady Naukowej.

 

Agenda

Pełen program konferencji już wkrótce.

Rejestracja

Rejestracja na wydarzenie już wrótce.

Partnerzy