Global Youth Initiative

Global Youth Initiative

Inicjatywa Nestlé Na Rzecz Zatrudniania Ludzi Młodych została zainicjowana w 2013 r. i obecnie jest już realizowana globalnie. Jej celem jest przeciwdziałanie bezrobociu wśród ludzi młodych poprzez stwarzanie im realnych szans zatrudnienia. Firma zrealizowała...