Polska Koalicja ds. Zrównoważonego Oleju Palmowego (PKZOP)

Polska Koalicja ds. Zrównoważonego Oleju Palmowego (PKZOP)

Polska Koalicja ds. Zrównoważonego Oleju Palmowego (PKZOP) jest niezależną koalicją, działających na polskim rynku firm z branży spożywczej, sieci handlowych oraz z sektora detergentów, a także przedstawicieli jednostek certyfikujących i organizacji pozarządowych.

Global Youth Initiative

Global Youth Initiative

Inicjatywa Nestlé Na Rzecz Zatrudniania Ludzi Młodych została zainicjowana w 2013 r. i obecnie jest już realizowana globalnie. Jej celem jest przeciwdziałanie bezrobociu wśród ludzi młodych poprzez stwarzanie im realnych szans zatrudnienia. Firma zrealizowała...