City Changing Diabetes

City Changing Diabetes

Cities Changing Diabetes to zobowiązanie do podjęcia działań na skalę globalną. Celem jest zbadanie zakresu występowania choroby, dzielenie się rozwiązaniami i stawienie czoła rosnącemu wyzwaniu.