Proces SSAV – ROCHE

Proces SSAV – ROCHE

Supplier Sustainability Assurance Visit to kompleksowy proces weryfikacji dostawców pod kątem spełniania Kodeksu postępowania dostawców, w którym biorą udział zewnętrzni audytorzy.

Eco-balance

Eco-balance

Program Eco-balance nastawiony jest na sukcesywną redukcję zużycia surowców i zanieczyszczeń generowanych przez firmę.