Przegląd „Biznes na rzecz bioróżnorodności” zawiera opracowania eksperckie dotyczące sytuacji pszczół w Polsce, szans i wyzwań dla biznesu w zakresie działań na rzecz bioróżnorodności oraz przykłady realizowanych inicjatyw polskich i zagranicznych firm . W ramach przeglądu przedstawiciele świata biznesu podzieli się swoimi doświadczeniami i dobrymi praktykami w zakresie ochrony bioróżnorodności. Przegląd Biznes na rzecz bioróżnorodności, to pierwsza w Polsce publikacja poruszająca zagadnienia zaangażowania biznesu na rzecz ochrony środowiska. Premiera przeglądu miała miejsce podczas Forum biznesu na rzecz bioróżnorodności. Pretekstem  do zorganizowania tego wydarzenia przez naszą firmę stały się obchody pierwszego Światowego Dnia Pszczół ustanowionego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na 20 maja.

18 maja z inicjatywy ZT „Kruszwica” odbyło się Forum „Biznes na rzecz bioróżnorodności”. Było to pierwsze spotkanie przedstawicieli wielu branż i organizacji, które w różnych obszarach działają na rzecz ochrony różnorodności biologicznej.

pdf-pom-male POBIERZ RAPORT (PDF)

Wróć