Barometr wpływu to narzędzie służące mierzeniu wpływu biznesu na realizację Agendy 2030 w Polsce. Skorzystać z niego może bezpłatnie każda firma. Analiza wspólnych wyników polskiego biznesu pozwoli zbadać postęp we wdrażaniu priorytetowych Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz wskazać obszary wymagające podjęcia działań przez przedsiębiorstwa. To pierwszy polski zestaw wskaźników SDGs dla biznesu. Został stworzony wspólnie z Głównym Urzędem Statystycznym w ramach Kampanii 17 Celów 2019: Wspólne Działania. Broszura Barometr wpływu opisuje narzędzie i wylistowuje przygotowane wskaźniki.

Wróć