Raport “Climate change and tourism: responding to global challenges” został opublikowany dzięki współpracy UNWTO, UNEP i World Meteorological Organization. 

Przedstawia on badania dotyczące wpływu zmian klimatycznych na wybrane regiony i ich turystykę, opisując trendy w emisjach gazów cieplarnianych, zmieniający się popyt oraz potencjalne rozwiązania problemów spowodowanych podnoszącymi się temperaturami i poziomem wód. 

Raport składa się z dwóch sekcji. Pierwsza przedstawia wpływ zmian klimatycznych na różnych interesariuszy, lecz druga, bardziej techniczna część, skupia się na badaniach opisujących wpływ ocieplenia klimatycznego na destynacje turystyczne. 

 

 

Wróć