Pierwsza diagnoza Rady 17 określa 6 kluczowych dla przedsiębiorstw w Polsce Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz wyznacza priorytetowe kierunki biznesowe w ramach wybranych Celów. Została ona zaprezentowana podczas Forum Inspiracji 17 maja 2018 roku.

Rada 17 zarekomendowała Cele, w których realizację powinny się zaangażować przedsiębiorstwa w Polsce, tak aby skutecznie odpowiedzieć na najbardziej palące potrzeby społeczne i środowiskowe przy jednoczesnym odpowiedzialnym rozwoju biznesowym. Wskazuje obszary dające największe szanse na efekt synergii i przez to wytycza kierunki zrównoważonego rozwoju polskiego biznesu.

Rada 17 to powołana przy Kampanii 17 Celów grupa 17 ekspertów i ekspertek oraz kluczowych liderów opinii z różnych środowisk: nauki, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i biznesu. Posiadają kompetencje w różnorodnych obszarach, dzięki czemu mają możliwość kompleksowej analizy Agendy 2030.

Wróć