Gorące tematy dla biznesu w Polsce w zakresie realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju to publikacja wydana w ramach Kampanii 17 Celów 2019: Wspólne Działania w 2019 roku. Tematy wyznaczyła powołana przy Kampanii Rada 17. To grono ekspertów i ekspertek z różnych środowisk: nauki, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i biznesu. W 2018 roku Rada wytypowała  kluczowe dla polskiego biznesu Cele Zrównoważonego Rozwoju. W roku 2019 określiła gorące, aktualne tematy w ich ramach.

Wróć