Living Planet Report 2020 to analiza stanu środowiska naturalnego tworzona we współpracy z ekspertami z całego świata, której najważniejszym elementem jest Wskaźnik Żyjącej Planety (Living Planet Index – LPI) odzwierciedlający globalne trendy w liczebności populacji dzikich zwierząt. Raport ujawnia, że główną przyczyną dramatycznego spadku liczebności populacji gatunków lądowych badanych w ramach LPI jest niszczenie siedlisk, w tym lasów, które jest konsekwencją m.in. sposobu, w jaki produkujemy żywność.

Na stronie raportu dostępny jest również skrót publikacji w języku polskim oraz inne materiały.

Wróć