sdgs-mean-business-s

“SDGs MEAN BUSINESS: HOW CREDIBLE STANDARDS CAN HELP COMPANIES DELIVER THE 2030 AGENDA” to raport opublikowany w 2017 roku przez szwajcarską, ekologiczną organizację pozarządową WWF (World Wide Fund for Nature).

Dokument koncentruje się na wykorzystaniu przez firmy dobrowolnych standardów zrównoważonego rozwoju w celu realizacji SDGs. Normy i systemy certyfikacji są jednym z mechanizmów zwiększania skali zrównoważonych praktyk. W raporcie znajdują się konkretne zalecenia dotyczące tego, w jaki sposób firmy mogą skutecznie wykorzystywać normy i certyfikaty, by efektywnie realizować SDGs.

Jednocześnie autorzy raportu zauważają, że realizacja SDGs wymaga globalnej zmiany w kierunku zrównoważonego rozwoju. Wymaga to nie tylko inwestycji, ale też znaczących modyfikacji modeli biznesowych i polityk rządowych. Twórcy publikacji skupiają się w niej na roli biznesu oferując konkretne wskazówki dla producentów, właścicieli marek, sprzedawców detalicznych, inwestorów i akcjonariuszy.

Raport składa się z dwóch części. Część A zawiera opis roli przedsiębiorstw i standardów zrównoważonego rozwoju na rzecz osiągania założeń Agendy 2030. Część B zawiera przykłady i szersze wyjaśnienia, w jaki sposób opisane normy mogą przyczynić się do realizacji konkretnych SDGs.

pdf-pom-male POBIERZ RAPORT (PDF)

 

Wróć