wskazniki-zielonej-gospodarki-w-polsce-2017-s

„Wskaźniki zielonej gospodarki w Polsce 2017” to publikacja wydana przez Urząd Statystyczny w Białymstoku we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym.

Przedstawiono w niej wskaźniki służące do oceny stanu zielonej gospodarki w Polsce. Zostały one ujęte w czterech podstawowych obszarach: kapitał naturalny, środowiskowa efektywność produkcji, środowiskowa jakość życia ludności oraz polityki gospodarcze i ich następstwa.

Za zieloną gospodarkę autorzy opracowania przyjęli taką gospodarkę, która wspiera wzrost i rozwój gospodarczy, przy jednoczesnym utrzymaniu dostępu do kapitału naturalnego i usług ekosystemowych, od których zależy dobrostan człowieka. Jest ona ściśle powiązana z ideą zrównoważonego rozwoju poprzez efektywną realizację jego celów.

Autorzy dokumentu akcentują kluczową rolę statystyk opisujących stan faktyczny gospodarki i wyzwania, które ona stawia. Rzetelne, właściwie dobrane i aktualne dane statystyczne są istotnym elementem wdrażania polityk ochrony środowiska, stosowania instrumentów gospodarczych, czy też działań wspierających innowacje ekologiczne i inwestycje w zielone technologie oraz monitorowania skuteczności tych działań. Dane te mogą być wykorzystywane przez podmioty sektora publicznego i prywatnego w podejmowaniu decyzji, a prezentowane w szerszym kontekście umożliwiają śledzenie zmian zachodzących w środowisku, gospodarce i społeczeństwie.

pdf-pom-male POBIERZ RAPORT (PDF)

 

Wróć