Idea

Forum Zrównoważonych Opakowań to główna konferencja nowego Centrum Zrównoważonych Opakowań, skupiającego wiedzę i innowacyjne rozwiązania w zakresie zrównoważonych opakowań.

Forum jest odpowiedzią na wyzwanie zmian w legislacji i nowych obowiązków firm dotyczących opakowań wprowadzanych na rynek Polski i Unii Europejskiej. Podczas spotkania zanalizowane będzie miejsce opakowań w gospodarce obiegu zamkniętego i strategii zrównoważonego rozwoju biznesu. Zaprezentowane będą też praktyczne rozwiązania w zakresie zrównoważonych opakowań stosowane na różnych etapach łańcucha wartości – od ecodesingu po edukację konsumentów nt. postępowania z odpadami opakowaniowymi. Celem Forum jest budowanie wiedzy w zakresie zrównoważonych opakowań, a także wymiana doświadczeń i najlepszych dobrych praktyk firm w tym obszarze.

Forum połączy podmioty z całego łańcucha wartości opakowania: producentów wprowadzających opakowania na rynek, sieci handlowe, producentów opakowań i materiałów opakowaniowych, projektantów, organizacje odzysku opakowań czy firmy odzyskujące i recyklingujące odpady opakowaniowe.

Partnerami Forum Zrównoważonych Opakowań są firmy Carrefour i Carlsberg. Forum odbędzie się w czwartek 19 września 2019 roku w Centrum Smak Kariery w Centrum Handlowym Atrium Reduta przy al. Jerozolimskich 148 w Warszawie.

 

Forum Zrównoważonych Opakowań to:

  • Prezentacje eksperckie – przegląd najnowszych zmian legislacyjnych i trendów w zakresie opakowań,
  • Praktyczne podejście – prezentacje case study z Polski i ze świata,
  • Współpraca z partnerami – goście zagraniczni i możliwość nawiązania współpracy z instytucjami​,
  • Dyskusje przy stolikach – networking uczestników.

Program

Podczas Forum Zrównoważonych Opakowań dyskutowane będą następujące wyzwania:

  • Zmiany w legislacji i nowe obowiązki firm dotyczące opakowań wprowadzanych na rynek Polski i Unii Europejskiej 
  • Miejsce opakowań w gospodarce obiegu zamkniętego i strategii zrównoważonego rozwoju biznesu 
  • Praktyczne rozwiązania w zakresie zrównoważonych opakowań z punktu widzenia całego łańcucha wartości  
  • Edukacja konsumentów nt. postępowania z odpadami opakowaniowymi 

 

Szczegółowy program konferencji opublikowany będzie w czerwcu 2019 roku.

Rejestracja

Rejestracja na konferencję ruszy w czerwcu 2019 roku. Liczba miejsc ograniczona.

Centrum
Zrównoważonych
Opakowań

Centrum Zrównoważonych Opakowań to platforma stanowiąca centrum wiedzy i odkrywania nowych rozwiązań w zakresie zrównoważonych opakowań. Prowadzą je CSR Consulting i Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań. Jest inicjatywą powołaną w ramach Kampanii 17 Celów mobilizującej biznes w Polsce do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju i wykorzystania szans biznesowych płynących z Agendy 2030.