Światowy Dzień Działania

Światowy Dzień Działania na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju (Global Day of Action) obchodzony jest co roku 25 września, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030. Z inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ, na całym globie organizowane są tego dnia wydarzenia szerzące wiedzę o Celach i zachęcające do podjęcia działań na ich rzecz, tworząc światowy ruch dla ich osiągnięcia. W tym roku świętowanie będzie trwać aż tydzień i odbędzie się w dniach 20-30 września 2019 jako Światowy Tydzień Działania na rzecz Celów (Global Week to Act4SDGs). Tydzień organizowany jest w ramach UN SDG Action Campaign – globalnej inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ. CSR Consulting jest jego Partnerem Organizacyjnym.

Włącz się!

Biznes, rządy i samorządy, organizacje, ośrodki naukowe i osoby działające na rzecz osiągnięcia Celów – wszyscy są zaproszeni do włączenia się w Światowy Dzień Działania na rzecz Celów #Act4SDGs! Zorganizuj wydarzenie, duże lub małe, które przyczyni się do szerzenia wiedzy o Celach Zrównoważonego Rozwoju lub ich realizacji. Zaprezentuj swoje długofalowe działania na rzecz Agendy 2030. Dołącz do Partnerów Światowego Dnia Działania i zarejestruj swoje inicjatywy, aby pojawiły się na globalnej mapie wydarzeń organizowanych tego dnia na stronie internetowej www.Act4SDGs.org. W mediach społecznościowych oznaczaj je wspólnym hasztagiem #Act4SDGs.

Nasze działania

Zapraszamy na konferencję prasową w środę 25 września o godz. 11 w Centrum Prasowym PAP przy ul. Brackiej 6/8! Zaprezentujemy na niej wyniki tegorocznej edycji Kampanii 17 Celów, prowadzonej pod hasłem „Wspólne Działania”.

Ogłosimy na niej będzie pionierskie na polskim rynku narzędzie do mierzenia wpływu biznesu na realizację Agendy 2030 – Barometr wpływu. Zostało stworzone we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym, w procesie szerokich konsultacji eksperckich, w które zaangażowane było ponad 20 instytucji. To pierwszy na polski zestaw wskaźników SDGs dla biznesu. Dzięki niemu firmy będą mogły mierzyć swój wkład w realizację Celów. Analiza wspólnych wyników polskiego biznesu pozwoli monitorować postępy we wdrażaniu Agendy, a także wyznaczyć obszary wymagające podjęcia działań przez firmy w ramach indywidualnych lub wspólnych inicjatyw.

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną również inicjatywy prowadzone w partnerstwie, które już zostały przez biznes zainicjowane, takie jak Polski Pakt na rzecz zrównoważonego wykorzystywania tworzyw sztucznych, Koalicja 5 Frakcji czy Centrum Zrównoważonych Opakowań.

 

Kontakt

Masz pytania dotyczące Światowego Dnia Działania? Chciałbyś dołączyć do Kampanii 17 Celów? Potrzebujesz wiedzy lub inspiracji? Skontaktuj się z nami! CSR Consulting jest Partnerem Organizacyjnym Światowego Dnia Działania.

Dla mediów

Zaproszenie na konferencję prasową z okazji Światowego Dnia Działania 25 września w Centrum Prasowym PAP - zaproszenie z dnia 18.09.2019

Komunikat prasowy z 25.09.2019 z okazji Światowego Dnia Działania: prezentacja pionierskiego narzędzia Barometr wpływu i inicjatyw na rzecz Agendy 2030