fbpx

Światowy Dzień Działania

Światowy Dzień Działania na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju (Global Day of Action) obchodzony jest co roku 25 września, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030. Z inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ, na całym globie organizowane są tego dnia wydarzenia szerzące wiedzę o Celach i zachęcające do podjęcia działań na ich rzecz, tworząc światowy ruch dla ich osiągnięcia.

W tym roku świętowanie będzie trwać aż tydzień i odbędzie się w dniach 20-30 września 2019 jako Światowy Tydzień Działania na rzecz Celów (Global Week to Act4SDGs).

Tydzień organizowany jest w ramach UN SDG Action Campaign – globalnej inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ. CSR Consulting jest jego Partnerem Organizacyjnym.

Włącz się!

Biznes, rządy i samorządy, organizacje, ośrodki naukowe i osoby działające na rzecz osiągnięcia Celów – wszyscy są zaproszeni do włączenia się w Światowy Dzień Działania na rzecz Celów #Act4SDGs!

Zorganizuj wydarzenie, duże lub małe, które przyczyni się do szerzenia wiedzy o Celach Zrównoważonego Rozwoju lub ich realizacji. Zaprezentuj swoje długofalowe działania na rzecz Agendy 2030.

Dołącz do Partnerów Światowego Dnia Działania i zarejestruj swoje inicjatywy, aby pojawiły się na globalnej mapie wydarzeń organizowanych tego dnia na stronie internetowej www.Act4SDGs.org. W mediach społecznościowych oznaczaj je wspólnym hasztagiem #Act4SDGs.

Nasze działania

Zapraszamy na konferencję prasową w środę 25 września o godz. 11 w Centrum Prasowym PAP przy ul. Brackiej 6/8!

Zaprezentujemy na niej nowe narzędzie do mierzenia efektywności działań biznesu na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju. Jest ono efektem tegorocznej edycji Kampanii 17 Celów. Narzędzie wypracowane zostało wraz z Głównym Urzędem Statystycznym – Partnerem Merytorycznym Kampanii 17 Celów, w procesie szerokich konsultacji eksperckich, w które zaangażowane było ponad 20 instytucji. Podczas konferencji narzędzie zostanie zaprezentowane po raz pierwszy. Po konferencji, będzie ono udostępnione firmom bezpłatnie, aby zachęcić jak najwięcej podmiotów do raportowania pod kątem Agendy 2030. Wyniki poszczególnych firm i zestawienia zbiorcze prezentowane będą na stronie Kampanii 17 Celów, co pozwoli śledzić postępy w realizacji Celów przez polski biznes.

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną również inicjatywy dla Agendy 2030 prowadzone w partnerstwie firm i insytutucji, takie jak Polski Pakt na rzecz zrównoważonego wykorzystywania tworzyw sztucznych. Partnerzy Kampanii 17 Celów zaprezentują też swoje działania i zobowiązania na rzecz realizacji Celów Zrównoważongo Rozwoju.

Kontakt

Masz pytania dotyczące Światowego Dnia Działania?
Chciałbyś dołączyć do Kampanii 17 Celów?
Potrzebujesz wiedzy lub inspiracji?
Skontaktuj się z nami!

CSR Consulting jest Partnerem Organizacyjnym Światowego Dnia Działania.