EGO – Edukacja, Green Claims, Oznakowanie.

EGO – Edukacja, Green Claims, Oznakowanie.

Podczas wydarzenia dokonamy przeglądu regulacji unijnych i krajowych w zakresie gospodarki odpadami oraz zmieniającej się roli i wpływu konsumenta, a także zaprezentujemy działania Koalicji 5 Frakcji w kontekście aktualnych wyzwań rynkowych.

A New Textiles Economy

A New Textiles Economy

Raport A New Textiles Economy Elllen MacArthur Foundation przedstawia nową gospodarkę tekstylną, która z prawie całkowicie liniowego systemu przechodzi na system cyrkularny.

Ambercycle – włókna regenerowane

Ambercycle – włókna regenerowane

Ambercycle przekształca odpady tekstylne na nowe włóczki. Poliester oddziela się od materiałów celulozowych, barwników i innych składników, które są odzyskiwane jako miazga. Następnie poliester jest oczyszczany i rekonstytuowany w granulki (cycora®). Tworzy się z nich nowe włókna i przędze, aby wykorzystać w nowej odzieży.