Education at a glance 2020

Education at a glance 2020

„Education at a glance” opisuje różnice między dostępnością i jakością edukacji w krajach OECD i proponuje potencjalne przyczyny stojące za nimi.