Małe elektrownie wodne

Małe elektrownie wodne

Raport przedstawia zachowania polskich konsumentów w zakresie odpowiedzialnej konsumpcji mody oraz stopień realizacji zasad zrównoważonej mody.

Drugie życie ubrań

Drugie życie ubrań

Raport przedstawia zachowania polskich konsumentów w zakresie odpowiedzialnej konsumpcji mody oraz stopień realizacji zasad zrównoważonej mody.

Ambercycle – włókna regenerowane

Ambercycle – włókna regenerowane

Ambercycle przekształca odpady tekstylne na nowe włóczki. Poliester oddziela się od materiałów celulozowych, barwników i innych składników, które są odzyskiwane jako miazga. Następnie poliester jest oczyszczany i rekonstytuowany w granulki (cycora®). Tworzy się z nich nowe włókna i przędze, aby wykorzystać w nowej odzieży.