Progress on the Sustainable Development Goals: The gender snapshot 2020

Progress on the Sustainable Development Goals: The gender snapshot 2020

Raport „Progress on the Sustainable Development Goals: The gender snapshot 2020” to zestaw najnowszych danych i wskaźników dotyczących równości płci, w odniesieniu do poszczególnych Celów Zrównoważonego Rozwoju. Publikacja mówi zarówno na poczynionych na Świecie postępach , jak i negatywnym wpływie pandemii: jak zwiększenie ubóstwa kobiet, więcej obowiązków opiekuńczych czy przemoc domowa.

Hello hope

Hello hope

„Hello Hope” jest darmową aplikacją stworzoną przez firmę Turkcell – tureckiego dostawcę usług telekomunikacyjnych i technologii – wykorzystującą moc telefonów komórkowych do zwiększenia integracji uchodźców znajdujących się na terenie Turcji oraz zmniejszania...