Kampania
17 Celów

W roku 2020 prowadzona była IV edycja Kampanii pod hasłem 2020: Mobilizacja. Hasłami przewodnimi Kampanii były mobilizacja ludzi, technologii oraz nowych partnerstw. Do Kampanii dołączyło 16 nowych inicjatyw. Na koniec roku pod parasolem Kampanii były 22 inicjatywy, w które zaangażowane było ponad 500 firm. W jej ramach odbyły się 3 konferencje, w których wzięło udział ponad. 400 osób oraz ponad 50 ekspertów.

Konferencja podsumowująca 2019 odbyła się 27 stycznia, podsumowywała działania Kampanii 2019. Uczestniczyło w niej ponad 100 osób. Pokazaliśmy co działo się w Polsce i na Świecie w temacie Agendy 2030. Eksperci z firm pokazali praktyki firm działających na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju. Jak zawsze swoją wiedzą dzieli się zarówno eksperci jak i praktycy z biznesu.

W związku z pandemią Forum Inspiracji jak i wszystkie kolejne  wydarzenia organizowaliśmy online. Było to dla nas dużym wyzwaniem, ale udało nam się nie tylko mu sprostać, ale zorganizować konferencję z większym rozmachem:

  • Więcej uczestników – 250 (80% więcej niż w zeszłym roku)
  • Więcej ekspertów – 32 z 3 kontynentów
  • wyjście poza standardowych obiorców z Warszawy, 51% odbiorców spoza stolicy
  • 3 równoległe ścieżki: People, Planet, Prosperity
  • 30 nagrań z Forum Inspiracji dostępnych na portalu

Kolejną konferencję: Światowy Dzień Działania: 5 lat za nami, dekada przed nami. Czy zdążymy zrealizować Cele Zrównoważonego Rozwoju, zorganizowaliśmy w formie transmisji online z dachu Biblioteki Uniwersyteckiej. Wspólnie z 10 ekspertami i ekspertkami, zastanawialiśmy się czy uda nam się zrealizować Cele. Udało nam się dotarliśmy z informacją o Światowym Dniu Działania do ponad 6 tyś osób.

W ramach kampanii stale rozwijany jest portal www.Kampania17Celow.pl – centrum wiedzy o Agendzie 2030 dla polskiego biznesu. W tym roku dało nam się dotrzeć do ponad 90% większej liczby odbiorców. Kampania promowana jest w mediach społecznościowych i tradycyjnych.

Podczas konferencji inaugurującej „17 trendów. 17 Celów. Biznes na rzecz Agendy 2030” Małgorzata Greszta podsumowała Kampanię 2020.

Myśli przewodnie
kampanii

Mobilizujemy pracowników i kadrę kierowniczą: pokazujemy w jaki sposób firmy mogą zmieniać swoje strategie odpowiadając na obecne wyzwania

Pokazujemy jak wykorzystanie technologii w różnych aspektach działań może przyspieszyć realizację Agendy 2030.

Mobilizujemy naszą kreatwność, tworzymy nowe, innowacyjne rozwiązania oraz dzielimy się doświadczeniami jak budować partnerstwa.

Wydarzenia kampanii

Podsumowania działań rządu i biznesu na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce w 2019 roku i ogłoszenie planów na 2020 rok

Forum Inspiracji to konferencja główna Kampanii 17 Celów. Podczas IV edycji konferencji zaprezentowane będą aktualne inicjatywy biznesowe na rzecz realizacji Agendy 2030, a także przedyskutowane będą największe wyzwania, jakie stoją obecnie przed firmami.

Światowy Tydzień Działania obchodzony jest co roku, a jego finał następuje 25 września, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030. Na całym globie organizowane są wydarzenia promujące Cele Zrównoważonego Rozwoju.

Partnerzy
i patroni