Wspierajmy Sąsiedzki Biznes

Wspierajmy Sąsiedzki Biznes

Cel akcji to promowanie korzystania z usług małych osiedlowych firm. Bank zachęca właścicieli małych biznesów do dołączenia do akcji – przygotowania specjalnej oferty dla swoich klientów-sąsiadów na Tydzień Sąsiedzkiego Biznesu.

Monitoring transakcji i spółek pod względem ryzyk CSR

Monitoring transakcji i spółek pod względem ryzyk CSR

ETYCZNE FINANSOWANIE GOSPODARKI Etyczny biznes powinien leżeć u podstaw działalności każdego przedsiębiorstwa. Dla sektora bankowego podstawowym zadaniem jest finansowanie gospodarki, które – co do zasady – wspiera jej długofalowy rozwój, z uwzględnieniem wpływu...