Forum Inspiracji 2018

Forum Inspiracji 2018

Idea Druga edycja Forum Inspiracji odbyła się w czwartek 17 maja w The Heart w Warszawie. Podczas konferencji analizowany był biznesowy wymiar Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030 i możliwości włączenia się firm w Polsce w jej realizację. Forum Inspiracji zorganizowane...
Marzena Strzelczak

Marzena Strzelczak

Rola biznesu na rzecz równości płci „Równość płci to nie tylko powszechne prawo człowieka, to także fundament zrównoważonego świata, w którym ludzie będą żyć w pokoju i w dobrobycie.  Jednak w każdej części świata kobiety i dziewczęta nadal są dyskryminowane i cierpią...
Karta różnorodności

Karta różnorodności

KARTA RÓŻNORODNOŚCI – NA RZECZ SPÓJNOŚCI I RÓWNOŚCI SPOŁECZNEJ Karta Różnorodności to międzynarodowa inicjatywa wspierana przez Komisję Europejską, realizowana w 18 krajach Unii Europejskiej, a w Polsce obecna od 2012 roku, koordynowana przez Forum Odpowiedzialnego...