Can corporate reporting help end poverty?

Can corporate reporting help end poverty?

Pierwszy z serii zapowiadanych przez Global Reporting Initiative raportów w kontekście Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) skupia się na temacie walki biznesu z ubóstwem i sposobu, w jaki firmy raportują otoczeniu swoje wysiłki w tym obszarze. Celem badania...
SDG Compass

SDG Compass

  SDG Compass to przewodnik dla firm chcących uspójnić swoje biznesowe strategie z SDGs, maksymalizując przy tym swój wkład w realizację celów SDGs. SDG Compass składa się z pięciu kroków, które pozwalają efektywnie mierzyć i odpowiedzialnie zarządzać...