Klimatyczne ABC

Klimatyczne ABC

Podręcznik „Klimatyczne ABC” stanowi pracę zbiorową ekspertów z zakresu fizyki, chemii, biologii, ekologii, ekonomii, psychologii oraz inżynierii, którzy w kompleksowy sposób opisali podstawowe zagadnienia dotyczące globalnych zmian klimatycznych.