Making Development Co‑operation More Effective

Making Development Co‑operation More Effective

“THE MAKING DEVELOPMENT CO-OPERATION MORE EFFECTIVE: 2016 PROGRESS REPORT” to wspólna publikacja wydana we współpracy UNDP i OECD pod auspicjami GLOBAL PARTNERSHIP FOR EFFECTIVE DEVELOPMENT CO-OPERATION. Publikacja dostarcza dowodów na temat celowości wdrożenia...
Global Biodiversity Outlook 4

Global Biodiversity Outlook 4

Raport „Global Biodiversity Outlook 4” zawiera ocenę postępów realizacji długoterminowej strategii w zakresie bioróżnorodności (Strategic Plan for Biodiversity 2011 – 2020) i jest efektem współpracy wielu podmiotów zajmujących się tym ważnym dla zagadnieniem. Raport...
The Nexus of Urbanization, Violence and Conflict

The Nexus of Urbanization, Violence and Conflict

“THE NEXUS OF URBANIZATION, VIOLENCE AND CONFLICT: Linking SDG Goal 11 and SDG Goal 16” to publikacja powstała w ramach podsumowania panelu dyskusyjnego na temat związków między urbanizacją, przemocą i konfliktem. Wydarzenie miało miejsce 18 kwietnia 2016 roku, a jego...