Global Biodiversity Outlook 4

Global Biodiversity Outlook 4

Raport „Global Biodiversity Outlook 4” zawiera ocenę postępów realizacji długoterminowej strategii w zakresie bioróżnorodności (Strategic Plan for Biodiversity 2011 – 2020) i jest efektem współpracy wielu podmiotów zajmujących się tym ważnym dla zagadnieniem.