Culture Urban Future

Culture Urban Future

„Culture Urban Future – GLOBAL REPORT on CULTURE for SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT”, to wydana w 2016 r. przez United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) przekrojowa publikacja, odwołująca się w swej treści do SDG 11 – Zrównoważone...