Reinventing Capitalism: a transformation agenda.

Reinventing Capitalism: a transformation agenda.

Publikacja WBCSD, wyjaśnia, dlaczego kapitalizm może i powinien się zmienić – dlaczego właśnie teraz jest odpowiedni czas na nowe otwarcie.  Za zmianę odpowiedzialne są rządy, ale również firmy, które mogą być nośnikiem zmiany, tak jak każdy z interesariuszy. ...
CEO Guide to The Circular Economy

CEO Guide to The Circular Economy

“CEO Guide to the circular economy” to broszura wydana przez World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). Jej celem jest przybliżenie zagadnienia gospodarki obiegu zamkniętego i przedstawienie przykładów działań firm, które zdecydowały się wdrożyć ten...
Sustainable Cities

Sustainable Cities

„Sustainable Cities” to broszura wydana przez World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), dotycząca kwestii zrównoważonych miast w kontekście działań i doświadczeń zgromadzonych przez tę organizację. W wydanej broszurze WBCSD omawia zalety modelu...
CEO Guide to the SDGs

CEO Guide to the SDGs

CEO Guide to the SDGs jest nowym, wydanym w 2017 r. przez The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) przewodnikiem skierowanym przede wszystkim do biznesu. Jego celem jest ożywienie zaangażowania światowych liderów biznesu w działania na rzecz...