Doing Business 2017. Equal Opportunity for All

Doing Business 2017. Equal Opportunity for All

Raport podkreśla znaczące dysproporcje pomiędzy gospodarkami o wysokich i niskich dochodach oraz barierach, z jakimi zmagają się kobiety na rynku pracy w porównaniu z mężczyznami – zarówno w zakresie zakładania własnej działalności gospodarczej, jak również zdobycia pracy.