Zaproszenie

OGŁOSZENIE WYNIKÓW BADANIA KONSUMENCKIEGO ORAZ DEBATA OKSFORDZKA

W imieniu Kampanii 17 Celów organizatora wydarzenia oraz Banku BNP Paribas partnera głównego badania, serdecznie zapraszamy Państwa na spotkanie na, którym ogłosimy wyniki badania konsumenckiego sprawdzającego znajomość Celów Zrównoważonego Rozwoju. Jest to jedno z pierwszych tego typu kompleksowych badań, które pokaże nam na ile Polacy znają Cele Zrównoważonego Rozwoju i na ile podejmują działania na ich rzecz.

Agenda

czwartek, 22 kwietnia  9:30 – 12:00, online

 

  • 09:30 – 9:45 Briefing dla dziennikarzyDariusz Maciołek, Bank BNP Paribas oraz Małgorzata Greszta, Kampania 17 Celów

 

  • 10.00 –10.45 Debata oksfordzka – Prowadząca Małgorzata Greszta, Kampania 17 Celów

 

     Polski konsument nie jest gotowy i nie chce podejmować działań na rzecz celów zrównoważonego rozwoju

     Za: Izabela Rakuć, Forum Odpowiedzialnego Biznesu; Bolesław Rok, Akademia Leona Koźmińskiego; Marta Karwacka, Good Impact

     Przeciw: Maria Krawczyńska, Bank BNP Paribas; Kamil Pluskwa-Dąbrowski Federacja Konsumentów; Michał Mikołajczyk, Rekopol O.O.O.

  •  10:45 – 11:00 Prezentacja rozszerzonych wyników badaniaMałgorzata Greszta, Kampania 17 Celów

 

  • 11:00 – 11:15 BNP Paribas: Na rzecz CelówMaria Krawczyńska, Bank BNP Paribas

 

  • 11:15- 11:25 Ogłoszenie Kampanii Dobre CeleMałgorzata Greszta, Kampania 17 Celów

 

  • 11:25 – 11:45 Pytania dziennikarzy i publiczności

 

 

Rejestracja

Partner badania