Zaproszenie

OGŁOSZENIE WYNIKÓW BADANIA KONSUMENCKIEGO ORAZ DEBATA OKSFORDZKA

Dnia 22 kwietnia 2021 roku Kampania 17 Celów wspólnie z partnerem badania ogłosiła wyniki badania konsumenckiego sprawdzającego znajomość Celów Zrównoważonego Rozwoju. Jest to jedno z pierwszych tego typu kompleksowych badań, które pokaże nam na ile Polacy znają Cele Zrównoważonego Rozwoju i na ile podejmują działania na ich rzecz.

Podsumowanie badania oraz materiały dostępne na stronie badania.

Partner badania