Forum Inicjowania Rozwoju

Forum Inicjowania Rozwoju

Misją Forum Inicjowania Rozwoju jest inicjowanie, wspieranie i rozwijanie współpracy międzysektorowej (biznesu, sektora publicznego i organizacji pozarządowych) oraz promocja społecznej odpowiedzialności na Pomorzu. 

Przewodnik Inspiracji

Przewodnik Inspiracji

Przewodnik Inspiracji zawiera pomysły na działania firm na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju. Stanowi podsumowanie Kampanii 17 Celów 2018: Nowe Idee.

Realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce

Realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce

Rządowy raport “Realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce” został przyjęty przez Radę Ministrów 5 czerwca 2018 roku. Przygotowany został na pierwszy przegląd wdrażania przez Polskę Celów Zrównoważonego Rozwoju, który odbędzie się podczas sesji ministerialnej Forum Wysokiego Szczebla ds. Zrównoważonego Rozwoju ONZ w lipcu 2018 roku.