Ekoakcje edukacyjne

Ekoakcje edukacyjne

Prowadzone przez UNEP/GRID-Warszawa ekoakcje edukacyjne to okazja, by w niezobowiązującej atmosferze (np. podczas firmowego czy publicznego wydarzenia: pikniku, festiwalu, happeningu lub poprzez wykorzystanie firmowych komunikatorów) zwiększyć wiedzę uczestników ekoakcji na temat ekologicznych zachowań na co dzień.

Kampania „Ekologiczny Dom”

Kampania „Ekologiczny Dom”

EKOLOGICZNE DOMY, ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ MIAST Projekt ma charakter edukacyjnej kampanii medialnej, z możliwością poszerzenia o elementy kampanii eventowej. Głównym jej celem jest promocja wiedzy w zakresie efektywnego zarządzania energią w budynkach, zwłaszcza...
Program Globe w Polsce

Program Globe w Polsce

PROGRAM GLOBE to międzynarodowa inicjatywa, której misją jest podnoszenie umiejętności badawczych dzieci i młodzieży, promocja naukowego, interdyscyplinarnego podejścia do badania zjawisk przyrodniczych oraz kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów i ich zaangażowanie w ochronę środowiska.