Maria Andrzejewska

Maria Andrzejewska

Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów lądowych, oraz zrównoważone zarządzanie nimi to główne założenia 15 Celu Zrównoważonego Rozwoju. Różnorodność biologiczna to całe bogactwo życia na ziemi, różnorodność gatunkowa i ekologiczna. To środowisko, w którym...
Karpaty łączą

Karpaty łączą

PARTNERSTWA DLA PRZYRODY „Karpaty Łączą” to idea, która łączy działania związane z ochroną różnorodności biologicznej i krajobrazowej Karpat. Wokół tego prostego, a jednocześnie bardzo wyrazistego hasła udało się zgromadzić rzesze ludzi, których połączyła troska...
Ekoakcje edukacyjne

Ekoakcje edukacyjne

Z TROSKĄ O KLIMAT Prowadzone przez UNEP/GRID-Warszawa ekoakcje edukacyjne to okazja, by w niezobowiązującej atmosferze (np. podczas firmowego czy publicznego wydarzenia: pikniku, festiwalu, happeningu lub poprzez wykorzystanie firmowych komunikatorów) zwiększyć wiedzę...
Kampania „Ekologiczny Dom”

Kampania „Ekologiczny Dom”

EKOLOGICZNE DOMY, ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ MIAST Projekt ma charakter edukacyjnej kampanii medialnej, z możliwością poszerzenia o elementy kampanii eventowej. Głównym jej celem jest promocja wiedzy w zakresie efektywnego zarządzania energią w budynkach, zwłaszcza...