Re:Generacja

Re:Generacja

Re:Generacja jest odpowiedzią na spowodowany działaniami ludzi kryzys bioróżnorodności.Istnienie planety zależy od tego, czy uda nam się powstrzymać degradację ekosystemów.

Karpaty łączą

Karpaty łączą

PARTNERSTWA DLA PRZYRODY „Karpaty Łączą” to idea, która łączy działania związane z ochroną różnorodności biologicznej i krajobrazowej Karpat. Wokół tego prostego, a jednocześnie bardzo wyrazistego hasła udało się zgromadzić rzesze ludzi, których połączyła troska...