Małe elektrownie wodne

Małe elektrownie wodne

Raport przedstawia zachowania polskich konsumentów w zakresie odpowiedzialnej konsumpcji mody oraz stopień realizacji zasad zrównoważonej mody.

Karpaty łączą

Karpaty łączą

PARTNERSTWA DLA PRZYRODY „Karpaty Łączą” to idea, która łączy działania związane z ochroną różnorodności biologicznej i krajobrazowej Karpat. Wokół tego prostego, a jednocześnie bardzo wyrazistego hasła udało się zgromadzić rzesze ludzi, których połączyła troska...
Ekoakcje edukacyjne

Ekoakcje edukacyjne

Prowadzone przez UNEP/GRID-Warszawa ekoakcje edukacyjne to okazja, by w niezobowiązującej atmosferze (np. podczas firmowego czy publicznego wydarzenia: pikniku, festiwalu, happeningu lub poprzez wykorzystanie firmowych komunikatorów) zwiększyć wiedzę uczestników ekoakcji na temat ekologicznych zachowań na co dzień.