Barometr Wpływu

Barometr Wpływu

Barometr wpływu to narzędzie służące mierzeniu wpływu biznesu na realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce. To pierwszy zestaw wskaźników SDGs dla polskich firm.