Aktywność ekonomiczna ludności Polski – IV kwartał 2016

Aktywność ekonomiczna ludności Polski – IV kwartał 2016

Raport Głównego Urzędu Statystycznego szczegółowo omawia poziom aktywności zawodowej ludności wg cech demograficznych i społecznych Polaków. Przedstawia również analizy dot. aktywności osób pracujących według cech zawodowych, statusu zatrudnienia, czasu pracy.

Wskaźniki zielonej gospodarki w Polsce 2017

Wskaźniki zielonej gospodarki w Polsce 2017

W publikacji przedstawiono wskaźniki służące do oceny stanu zielonej gospodarki w Polsce w 4 podstawowych obszarach: kapitał naturalny, środowiskowa efektywność produkcji, środowiskowa jakość życia ludności oraz polityki gospodarcze i ich następstwa.