The 2017 EU Justice Scoreboard

The 2017 EU Justice Scoreboard

„THE 2017 EU JUSTICE SCOREBOARD” to piąta edycja raportu wydanego przez Komisję Europejską, który kontynuuje porównawczy przegląd skuteczności, jakości i niezależności systemów wymiaru sprawiedliwości państw członkowskich UE. Jest to część otwartego dialogu z...
Karta wyników odporności miast na katastrofy

Karta wyników odporności miast na katastrofy

Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Ograniczenia Ryzyka Związanego z Klęskami Żywiołowymi  (United Nations Office for Disaster Risk Reduction (DRR – UNISDR) przy wsparciu Komisji Europejskiej oraz firm IBM, AECOM i innych partnerów, a także dzięki zaangażowaniu...
Education And Training Monitor 2016

Education And Training Monitor 2016

Wydany przez Komisję Europejską raport „Education and Training. Monitor 2016”, to coroczne opracowanie prezentujące ocenę jakości szkoleń i stanu edukacji w Europie. Publikacja zawiera ilościowe i jakościowe dane z raportów, badań oraz polityk państw członkowskich...