Realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce

Realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce

Rządowy raport „Realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce” został przyjęty przez Radę Ministrów 5 czerwca 2018 roku. Przygotowany został na pierwszy przegląd wdrażania przez Polskę Celów Zrównoważonego Rozwoju, który odbędzie się podczas sesji ministerialnej Forum Wysokiego Szczebla ds. Zrównoważonego Rozwoju ONZ w lipcu 2018 roku.