Making Development Co‑operation More Effective

Making Development Co‑operation More Effective

“THE MAKING DEVELOPMENT CO-OPERATION MORE EFFECTIVE: 2016 PROGRESS REPORT” to wspólna publikacja wydana we współpracy UNDP i OECD pod auspicjami GLOBAL PARTNERSHIP FOR EFFECTIVE DEVELOPMENT CO-OPERATION. Publikacja dostarcza dowodów na temat celowości wdrożenia...
Education at a Glance 2016. OECD Indicators

Education at a Glance 2016. OECD Indicators

„Education at a Glance 2016. OECD Indicators” to obszerny, analityczny raport wydany w 2016 r. przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Opracowanie jest odpowiedzią na potrzebę rządów różnych państw poszukujących międzynarodowych porównań i szans,...