Education at a Glance 2016. OECD Indicators

Education at a Glance 2016. OECD Indicators

pracowanie jest odpowiedzią na potrzebę rządów różnych państw poszukujących międzynarodowych porównań i szans, jakie dają poszczególne rozwiązania edukacyjne, zwłaszcza te, które przynoszą najlepsze rezultaty.