Education at a glance 2020

Education at a glance 2020

„Education at a glance” opisuje różnice między dostępnością i jakością edukacji w krajach OECD i proponuje potencjalne przyczyny stojące za nimi.

Education at a Glance 2016. OECD Indicators

Education at a Glance 2016. OECD Indicators

pracowanie jest odpowiedzią na potrzebę rządów różnych państw poszukujących międzynarodowych porównań i szans, jakie dają poszczególne rozwiązania edukacyjne, zwłaszcza te, które przynoszą najlepsze rezultaty.