SDGs Mean Business

SDGs Mean Business

Dokument koncentruje się na wykorzystaniu przez firmy dobrowolnych standardów zrównoważonego rozwoju w celu realizacji Agendy 2030.